Pi Voda

Pí voda - Voda je život

Bez čistej vody by náš organizmus nemohol existovať a napriek tomu zneužívame naše prírodné vodné zdroje a sústavne ich znečisťujeme. Prírodná čistá voda je schopná upevniť naše zdravie, ba dokonca liečiť.

Voda má “živú” (organizovanú) alebo “mŕtvu” (chaotickú) štruktúru. Živou ju nazývame preto, lebo nepretržite udržiava jednotnú organizovanú molekulárnu štruktúru. Organizovaná voda mení svoje povrchové napätie, viskozitu a elektrickú vodivosť.

V organizme okrem preukázateľných teda aj merateľných biologických, chemických a fyzikálnych procesov prebiehajú aj bioenergetické procesy. Keď prijímame inú tekutinu ako Pí vodu, náš organizmus musí vynakladať nadmerné množstvo energie na to, aby neorganizované molekuly premenil na organizované, ktoré potom môže využiť pri biologických, chemických a fyzikálnych procesoch.

Čím je štruktúra vody jednotnejšia a kompaktnejšia, o to jednoduchšie - s vynaložením čo najmenej energie - ju vieme zabudovať do jestvujúcej živej sústavy.

1.23456 Proces filtrácie a revitalizácie

1. Zachytenie fyzikálnych nečistôt ako čiastočky prachu, hrdze a piesku

znecistena voda

V tejto fáze sa filtrujú a odstraňujú všetky fyzikálne nečistoty a veľká časť chemického znečistenia.

Pí čistiace zariadenia čistia vodu z vodovodu rôznymi filtračnými procesmi, aby dosiahli žiadanú čistotu vody, a tak môžu vytvoriť v ďalších fázach vysoko kvalitnú Pi vodu.

12.3456 Proces filtrácie a revitalizácie

2. Zachytenie iných nečistôt pomocou aktívneho uhlia

aktivne uhlie

Aktívne uhlie z kokosových škrupín zachytáva vápnik, dusík a sodík, pesticídy, zbytky liekov, hormonálne prípravky, ťažké kovy a mnohé iné nečistoty.

 

123.456 Proces filtrácie a revitalizácie

3. Ionizácia a energetizácia vody

ionizacia a energetizacia vody

Vrstva turmalínu ionizuje a energetizuje vodu, jeho pôsobením sa molekuly vody stávajú organizovanejšími a naberajú menšie klastrové formy.

1234.56 Proces filtrácie a revitalizácie

4. Zlepšovanie kvality a chute vody

zlepšovanie kvality a chute vody

Vrstva kremeňa značne zlepšuje kvalitu a chuť pitnej vody. Minerály, ktoré sa v tomto procese uvoľňujú, napríklad vápnik a horčík, majú pozitívny prínos pre zdravie buniek v ľudskom tele.

12345.6 Proces filtrácie a revitalizácie

5. Vrstva špeciálnych solí

vrstva specialnych soli

Vrstva špeciálnych solí s obsahom železa majú veľký vplyv na fyziologické účinky a energetickú štruktúru vody.

123456. Proces filtrácie a revitalizácie

6. Vytvorenie rovnováhy vápnika a horčíka vo vode

vytvorenie rovnovahy vapnika a horcika vo vode

Keramické častice z koralov uvoľňujú do vody vápnik a priviažu na seba voľné ióny horčíka, čo napomáha vytvoriť prirodzenú rovnováhu vápnika a horčíka vo vode.

 

Kirlianova aurakamera

Patentovanú Kirlianovu metódu, ktorá slúži na vizualizáciu bioenergie objavili v 1939 Semyon a Valentina Kirlian. Odvtedy túto metódu fotenia používajú vedci po celom svete. Vďaka výskumom dr. Korotkova ( Petrohradská univerzita) získala táto metóda medzinárodné uznanie v lekárskej diagnostike. Pozrite si zábery porovnania kvapky vody z vodovodu a patentovanej MAUNAWAI® Pí vody.

Voda z vodovodu

vytvorenie rovnovahy vapnika a horcika vo vode

Pí voda

vytvorenie rovnovahy vapnika a horcika vo vode